Našou devízou je práca so sadrokartónom ,ktorá umožňuje vytvárať akékoľvek rovinné aj zakrivené plochy, ba dokonca aj kužeľosečky, s presnosťou na milimetre. Týmto spôsobom vznikajú v objektoch dominantné prvky interiérového dizajnu.